Okulistik Ders Programları ile Okul Artık Daha da Eğlenceli!

İlkokul ve ortaokul süreçleri, öğrencilerin yeteneklerini, becerilerini ve okul başarılarını şekillendirecek olan oldukça önemli evrelerdir. Dolayısı ile bu evrenin hem veli hem de öğretmenler tarafından doğru bir biçimde planlanması öğrencinin bugünü ve geleceği için hayati önem arz etmektedir. İşte bu hassasiyeti pedagojik bir şekilde ele alan Okulistik, hem velilere hem öğrencilere hem de öğretmenlere bilgiye her yerden, her imkânda sınırsız bir şekilde ulaşabilmeyi sağlıyor.

Okulistik ders programını bir nevi özel öğretmen olarak da nitelendirmek mümkün. Hem de öğrencilere, ne zaman ve nerede ihtiyaç duyarlarsa ders anlatmaya, dersleri pekiştirici etkinlikler yapmaya hazır olarak ve bilgilerini doğru değerlendirerek eksikliklerini analiz etmelerini sağlayarak!


Gelişen teknolojiler dahilinde bilgisayar ve internet kullanımının imkânlarını, çocukların okul başarılarına yönelik geliştirilmiş olan Okulistik, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okullar için geliştirmiş olduğu ders programlarını baz alarak geliştirilmiştir. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin okulda gördükleri, işlemekte oldukları ve işleyecekleri dersleri, interaktif ders videoları ile çocukların ilgilerini çekecek şekilde hazırlanmıştır. Öyle ki bu ders videoları, çocukların yaş gruplarına uyumlu olarak renkli, eğlenceli ve bilgilerini pekiştirecek niteliktedir. Okulistik yalnızca ders videolarından meydana gelmez elbette. Yıl boyunca veli, öğrenci ve öğretmenlere, çocukların okulda işleyip, Okulistik ders videoları ile öğrendiklerini pekiştirdikleri ders bilgilerini, hazırlık sınavları ve değerlendirme sınavları ile düzenli olarak analiz imkânı da sağlıyor. Bu analitik veriler, çocukların yaşıtları arasında, şube, okul, ilçe, il, Türkiye genelinde analiz edilerek değerlendirilebilmesine de olanak tanıyor.

2014-2015 Okulistik Değerlendirme Sınavlarına katılan 3 milyon öğrenci arasında yapılan araştırmaya göre, Okulistik İçerik Üyesi öğrencilerin Matematik, Türkçe, Hayat Bilgisi, İngilizce, Fen ve Teknoloji ders bilgilerinde %51 daha başarılı olduğu görülmüştür. Hal böyle olunca Okulistik, öğrencilere okul ders bilgilerine her yerden ve diledikleri zamanda doğru öğretim teknikleri ile ulaşabilmelerini sağlarken, velilere ve öğretmenlere de sorumlu oldukları öğrencilerin ders başarı takiplerini gerçekçi verilerle analiz edebilmelerine fırsat oluşturuyor demek hiç de abartı olmayacaktır.

Yorumlar

En çok sevilen yazılar